No és No. Campanya a la Festa Major per unes festes lliures d'agressions.