Apunts

Grup de treball: Anoia

Grup de treball: Baix Llobregat

Grup de treball: Barcelonès

Grup de treball: Circuits i Protocols de Violència Masclista

Grup de treball: El Garraf

Grup de treball: Maresme

Grup de treball: Polítiques d'Igualtat

Com vull que m'estimis

Grup de treball: Vallès Oriental

Grup de treball: Violència masclista