Calendari

Grup de treball: Alt Penedès

Grup de treball: Anoia

Grup de treball: Baix Llobregat

Grup de treball: Osona

Grup de treball: Polítiques d'Igualtat

dimecres
16
18:00h
Novembre 2016
dimecres
25
19:30h
Novembre 2015

Grup de treball: Vallès Occidental

dimecres
16
18:00h
Novembre 2016

Grup de treball: Violència masclista

dimecres
16
18:00h
Novembre 2016
dimecres
25
19:30h
Novembre 2015