Les dones a Catalunya 2018” de l’@icdones sobre la situació laboral de les dones, les condicions de vida, la formació i la salut,

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/sensibilitzacio/dia_dones/2018/Dossier_estadistic_8M2018.pdf


Es va publicar fa pocs dies el dossier “Les dones a Catalunya 2018” de l’@icdones sobre la situació laboral de les dones, les condicions de vida, la formació i la salut, entre altres, a Catalunya.